DỰ ÁN

ứng dụng (5)

Dự án 1

Trường trung học Nanchong (quận Lâm Giang)

Diện tích bao phủ: 78000m²

Năng lượng tiết kiệm được: 1,57 triệu kW·h/năm

Tiết kiệm carbon tiêu chuẩn:503,1 t/năm

Giảm phát thải CO2: 1527,7 tấn/năm

dự án 2

Công ty Công nghệ MultiMicro (Nam Thông)

Diện tích bao phủ:5500m²

Tiết kiệm năng lượng:147,1 nghìn kW·h/năm

Tiết kiệm carbon tiêu chuẩn:46,9 tấn/năm

Giảm phát thải CO2:142,7 tấn/năm

ứng dụng (4)
ứng dụng (3)

dự án 3

Công ty Công nghệ MultiMicro (Bắc Kinh)

Diện tích bao phủ:21460m²

Tiết kiệm năng lượng:429,2 nghìn kW·h/năm

Tiết kiệm carbon tiêu chuẩn:137,1 tấn/năm

Giảm phát thải CO2:424 tấn/năm

Tấm cách nhiệt chân không

Độ dẫn nhiệt ≤0,0045w(mk)

Được sử dụng trong tủ ấm vắc xin, hậu cần dây chuyền lạnh, Tấm cách nhiệt chân không đảm bảo cách nhiệt cho vắc xin

Tấm cách nhiệt chân không được áp dụng cho hộp thuốc để bảo quản vắc xin.

ứng dụng (2)