Liên hệ chúng tôi

WhatsApp

@Whatsapp

timg1

Điện thoại:+86 13378245612 / 13880795380

Địa chỉ nhà:Khu công nghiệp Duo Fu, Xichong, Nanchong, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi